VCA VOL leidinggevenden (U5)

VCA VOL - 1 daagse

Wij combineren de 1-daagse VCA basis met de 1-daagse VCA VOL Cursus. Kandidaten die VCA VOL doen bestuderen zelf de belangrijkste onderwerpen voor VCA VOl. Meer dan 95% van de kandidaten slaagt de eerste keer. Deze cursus kan voor 7 uur code95 meetellen.

VCA VOL - 2 daagse

Wij combineren de VCA Basis en VCA VOL cursus. Tijdens de 2-daagse cursus is er voldoende ruimte voor examentraining. Kandidaten die VCA VOL examen doen bestuderen de belangrijkste VCA VOL onderwerpen zelf. Deze cursus kan voor 14 uur code95 meetellen.

Meer informatie over VCA VOL
voor leidinggevenden

Als u een functie heeft waarbij u leiding geeft op een locatie waar VCA verplicht is, dan is deze opleiding voor u.
U heeft dan namelijk VOL-VCA nodig.

Doel
Werkgevers zijn verplicht vanuit de Arbowet om voldoende voorlichting te geven en opleidingen te verzorgen aan medewerkers over de veiligheid en arbeidsomstandigheden. Daarnaast stellen opdrachtgevers steeds vaker het VCA-certificaat verplicht voor hun leveranciers. Door veilig werken te bevorderen kunt u als leidinggevende het aantal bedrijfsongevallen, of bijna-ongevallen, tot een minimum beperken in uw bedrijf.

Inhoud
De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA) is een combinatie van de module Basisveiligheid & Veiligheid voor leidinggevenden en biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. Alle onderdelen uit de module Veiligheid voor leidinggevenden worden behandeld en de onderdelen uit de module basisveiligheid die van belang zijn voor leidinggevenden zijn er geïntegreerd in opgenomen.

Tijdens de cursus leert men veilig werken te bevorderen, voorwaarden te scheppen voor optimale veiligheid op de werkplek, toezicht te houden op bedrijfsmiddelen waar u mee werkt, toezicht te houden op de veiligheid van uw medewerkers.

De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a:

 • Wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Bestrijding van ongevallen / incidenten en beleidsvoering
 • Systematische zorg
 • Risicofactoren
 • Gevaarafwending

Cursusduur
De cursus omvat 2 dagen of 4 dagdelen.

Deze training telt mee voor de code 95 nascholing voor 7 of 14 theorie uren.

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

 • The directory or file specified does not exist on the Web server.
 • The URL contains a typographical error.
 • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

 • Create the content on the Web server.
 • Review the browser URL.
 • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »