Digitale tachograaf en boordcomputers (U23)

Digitale tachograaf en boordcomputers (U23)
De digitale tachograaf heeft het doel om binnen Europa te zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden.Chauffeurs moeten gaan werken met een bestuurderskaart, en leren omgaan met een andere bediening van de digitale tachograaf.

Doelgroep
Chauffeurs die gaan werken met voertuigen die zijn voorzien van een digitale tachograaf.

Doelstelling
Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties.

Lesprogramma
– Wetgeving
– Bediening digitale tachograaf
– Verplichtingen voor de chauffeur
– Belang voor chauffeur en ondernemer
– Meevoerverplichtingen
– Rijden met mechanische en digitale tachografen
– Controlebeambten en controles

Beoordeling
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Waarde nascholing
7 uur

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

  • The directory or file specified does not exist on the Web server.
  • The URL contains a typographical error.
  • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

  • Create the content on the Web server.
  • Review the browser URL.
  • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »