ADR Cursus U01-4

Verkeersschool Trilling behoort tot de weinig erkende opleidingsinstituten in Amsterdam waar u terecht kunt voor een opleiding als u met Gevaarlijke Stoffen werkt. Schrijf u in voor de ADR cursus en haal uw ADR-certificaat!

Onze ADR cursus, is een goede leidraad voor het examen en is verder volledig afgestemd op de praktijk. Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Je hebt de volgende mogelijkheden:

1. ADR Basis

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten minimaal in het bezit zijn van het basis certificaat. Dit examen toetst je kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het examen komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: eigenschappen en gevaren van de verschillende gevaarlijke stoffen, optreden bij onregelmatigheden en hoe te handelen in verschillende situaties.

2. ADR Basis + Tank

De aantekening Tank vervoer is naast het basis certificaat verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tank containers. Het examen voor de aantekening toetst je (technische) kennis van de verschillende voertuigen en de vereiste voorschriften.

3. ADR Basis, Tank, Klasse 1 & 7

De complete ADR cursus die bestaat uit het Basis certifcaat, het aanvullende Tank certificaat en de onderdelen radioactief en explosieven.

4. ADR Herhaling

Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat ben je verplicht elke vijf jaar een verlengingstoets af te leggen. Op deze manier blijf je op de hoogte van de meest recente wijzigingen. Het spreekt voor zich dat de verlengingstoets alleen afgelegd kan worden als je in het bezit bent van een geldig ADR certificaat. Is het certificaat niet meer geldig, dan moet je overnieuw beginnen en kiezen voor de hierboven genoemde cursussen 1,2 of 3.

Let op!

Je moet slagen voor de verlengingstoets voordat de datum van geldigheid verloopt van het huidige certificaat.

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

8,8 van 10 gebaseerd op 714 reviews.

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews