Rijoptimalisatie (BBS W02)

BBS (W02)
De (petro) chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke proces. Het verkeer steeds intensiever en dit vereist een defensieve rijstijl. Dit houdt in: voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met fouten van anderen en met weers- en verkeersomstandigheden. BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem.

Doelgroep
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.

Doelstelling
Deelnemers leren defensiever te rijden en verbeteren hun rijvaardigheid.

Lesprogramma
– Defensief en anticiperend rijden
– Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
– Kennis, attitude en chauffeursgedrag
– Staat van het voertuig en brandstofverbruik
– Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
– Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
– Weersomstandigheden

Beoordeling
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een getuigschrift als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan het een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

Aantal deelnemers
Maximaal 2

Waarde nascholing
7 uur

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

8,8 van 10 gebaseerd op 714 reviews.

Verkeersschool Trilling

van 10 gebaseerd op reviews