Rijoptimalisatie (BBS W02)

BBS (W02)
De (petro) chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke proces. Het verkeer steeds intensiever en dit vereist een defensieve rijstijl. Dit houdt in: voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met fouten van anderen en met weers- en verkeersomstandigheden. BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem.

Doelgroep
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.

Doelstelling
Deelnemers leren defensiever te rijden en verbeteren hun rijvaardigheid.

Lesprogramma
– Defensief en anticiperend rijden
– Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
– Kennis, attitude en chauffeursgedrag
– Staat van het voertuig en brandstofverbruik
– Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
– Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
– Weersomstandigheden

Beoordeling
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een getuigschrift als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan het een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

Aantal deelnemers
Maximaal 2

Waarde nascholing
7 uur

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

8,8 van 10 gebaseerd op 714 reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

  • The directory or file specified does not exist on the Web server.
  • The URL contains a typographical error.
  • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

  • Create the content on the Web server.
  • Review the browser URL.
  • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »