HNR (het nieuwe rijden, W01) met vrachtauto

Het Nieuwe Rijden (W01)
Chauffeurs hebben een grote invloed op het brandstofverbruik. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden (HNR) kan zorgen voor een brandstofbesparing van 10 tot 15%. Maar ook de veiligheid op de weg wordt door deze rijstijl bevordert. Integreren van HNR in de dagelijkse rijstijl van de chauffeur levert het bedrijf een behoorlijke besparing op.

Doelgroep
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of D en werkzaam zijn in het goederen- of personenvervoer.

Doelstelling
Deelnemers leren rijtechnieken gebruiken waarmee energiezuiniger en minder milieubelastend kan worden gereden en waardoor de kostprijs per kilometer lager wordt. Daarnaast zijn ze in staat meer anticiperend te rijden.

Lesprogramma
– Principe van specifiek brandstofverbruik
– Brandstofbesparende rijstijl
– Voertuig en chauffeur
– Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
– Techniek en uitvoering van het voertuig
– Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
– Anticiperend rijgedrag

Beoordeling
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. Indien gewenst kunnen deze beoordelingsformulieren worden teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan brandstofbesparing een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

Aantal deelnemers
2 deelnemers (er dienen wel 3 goedgekeurde zitplaatsen aanwezig te zijn in het betreffende voertuig)

Waarde nascholing
7 uur

code95 Praktijkopleidingen

code95 Theorieopleidingen

Beroepsopleidingen

Particuliereopleidingen

Verkeersschool Trilling

8,8 van 10 gebaseerd op 714 reviews.
IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

  • The directory or file specified does not exist on the Web server.
  • The URL contains a typographical error.
  • A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

  • Create the content on the Web server.
  • Review the browser URL.
  • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   PHP55_via_FastCGI
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://server01.skl1142601.interip.nl:80/campagnes/CampagneV/verkeersschooltrilling-nl/klantenvertellen/include/index.php
Physical Path   D:\data\wwwroot\server01.skl1142601.interip.nl\website1\campagnes\CampagneV\verkeersschooltrilling-nl\klantenvertellen\include\index.php
Logon Method   Anonymous
Logon User   Anonymous

More Information:

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.

View more information »