Verkeerseducatie (U47)

Verkeer- en gedragsregels zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Vooral chauffeurs die veel op de weg zitten hebben hier dagelijks mee te maken. Naast het opfrissen van de verkeersregels leert de cursist bedacht te zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen. Hierbij kunnen fysieke risico’s voorkomen worden en leert hij/zij zich bewust te zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. De chauffeur kan door zijn/haar gedrag bijdragen aan het imago van de onderneming.

Doelgroep

Chauffeurs, werkgevers en logistieke medewerkers.

Duur opleiding

1 dag.

Inhoud

 

  • Wet en regelgeving (RVV);
  • Regeling rij en rusttijden
  • Gevaarherkenning;
  • Gedragsregels in het verkeer
  • Taal van de weg;

Toetsing/examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Waarde nascholing Code 95

7 uur.

Resultaat

De kennis en vaardigheden van deelnemers is opgefrist en bevordert een verbeterde bewuste verkeersdeelneming.

Nascholing Verkeerseducatie U47

excl btw: € 187,40