Geconditioneerd vervoer (U10)

Het vervoeren van producten die aan bederf onderhevig zijn, vereist specifieke kennis en vaardigheden van zowel chauffeurs als magazijnmedewerkers. Levensmiddelen leveren bij bederf immers een gevaar voor de volksgezondheid op.


En producten als bloemen en planten kunnen sterk in kwaliteit achteruit gaan als het transport niet professioneel wordt uitgevoerd.

Doelgroep

  • chauffeurs
  • planners
  • medewerkers vrieshuizen
  • magazijnmedewerkers die dagelijks omgaan met aan bederf onderhevige goederen

Deelnemers leren de wet- en regelgeving omtrent  geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zijn in staat maatregelen te treffen om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.

Inhoud opleiding

  • Laad- en losprocedures, hygiëne, productkennis
  • Keten van conditionering
  • Klimaatbeheersing
  • Wet- en regelgeving (ATP-verdrag, CMR-verdrag levensmiddelen, HACCP en reiniging)
  • Koel- en verwarmingsinstallaties
  • Techniek

Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname. 
Deze cursus telt mee als 7 uur nascholing en wordt alleen gegeven/gecertificeerd in/met E-Learning methode.